สถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

9:00-18:00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

นำเสนอผลงานประเภทบรรยาย เวลา 8:30-17:30 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส