ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเป็นผู้โหวต ไม่มีค่าใช้จ่าย
The TSRI Congress is free to attend. You can register to join the event and vote online.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/Register

ส่งผลงาน

เฉพาะผู้นำเสนอที่ต้องลงทะเบียนพร้อมส่งผลงาน และผู้นำเสนอที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

ร่วมโหวตให้คะแนน

ร่วมให้คะแนนผลงานแต่ละชิ้นในระหว่างงาน (ผู้เข้าร่วมลงคะแนนมีโอกาสสุ่มรับของตอบแทน ประกาศในงาน) โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรางวัล 2 ประเภทคือ เนื้อหาดีเด่น และนำเสนอดีเด่น

ผลการตัดสิน

ติดตามผลการโหวตของผู้ร่วมงาน (ผู้ชนะแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภทรับรางวัลใหญ่)